Resman
- Vi tar din resa på allvar

 
Pass och Visum
 
Resenären är själv ansvarig för eventuella kostnader som uppkommer pga brister i ovan nämda formaliteter, t.ex. hemtransport till följd av att pass/visum saknas.

Obligatorisk id-kontroll av alla utrikes flygresenärer har införts i Sverige, inte bara vid incheckning utan även vid utgång. Resenären skall kunna legitimera sig med en godkänd id-handling som ska stämma överrens med biljett och boardingkort. Extrakontrollen görs för att hindra resenärer från att kunna byta biljett och identitet mellan incheckning, säkerhetskontroll och utgång.

Vid minsta tveksamhet, kontakta landets ambassad eller konsulat.

Se www.regeringen.se och även www.polisen.se för mer information.